بوتاکس
 

بخش قابل توجهی از خطوطی که برچهره ما می افتد،  ناشی از تکرار مداوم حالاتی است که به  طور خود آگاه یا نا خود آگاه به صورت خود می دهیم. پس از مدتی این خطوط که خطوط داینامیک نامیده می شوند، دائمی شده و بدون آنکه ما احساس خشم یا نگرانی و امثال آن را داشته باشیم در چهره ما نقش می بندند. خطوط پیشانی، وسط ابرو (خط اخم) و کناره چشم ها از این نوع هستند. 
بوتوکس ، با شل کردن عضلات مربوطه مانع از بروز این خطوط می شود. اثر بوتوکس معمولا از چند روز پس از استفاده از آن شروع شده،  بعد از چند هفته به حداکثر خود می رسد و سر انجام پس از چند ماه به اتمام می رسد. با خاتمه اثر بوتوکس،  خطوط به حالت اول خود بر می گردند، اما هرگز بدتر از قبل نخواهند شد و با ادامه استفاده از دارو غالبا طول مدت اثر آن افزوده می شود. لازم به ذکر است که بوتاکس یک ماده پرکننده نیست بلکه تنها باعث شل شدن و از کار افتادن عضلات میمیک صورت می شود و کاربرد آن محدود به چین های حرکتی است. ضمنا بوتوکس اثری بر اعصاب منطقه نمی گذارد،  بنابر این اختلال حسی در محل  بروز نمی کند.

بوتوکس از حدود بیست و پنج سال قبل در درمان امراض مختلفی همچون انحراف چشم،  سردرد های عصبی و در درمان تعریق بیش از حد زیر بغل و کف دست ها مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این دارو  پس از تایید آن توسط سازمان دارو و غذای آمریکا در سالیان اخیر به شدت رو به افزایش نهاده است .

روز تزریق: بوتوکس توسط سر سوزن های نازکی وارد عضله خواهد شد،  بنابر این درد محل تزریق آن اندک بوده، نیازی به بی حسی ندارد. کل عمل طی دقایقی به پایان خواهد رسید و پس از آن بیمار میتواند به سر کار خود باز گردد.  

توصیه من به شما این است که تا دقایقی پس از تزریق، عضلات ناحیه را ورزش دهید تا جذب دارو را تسهیل کند اما از مالش و فشار دادن ناحیه پرهیز کنید. همچنین بهتر است تا چند ساعت از دراز کشیدن نیز خودداری کنید. تزریق بوتاکس برای خانم های باردار ممنوع است.

 لازم به ذکر است که هدف از تزریق بوتاکس از بین رفتن کامل اکسپرسیون صورت نیست. در آن صورت، چهره ای ماسکه و بی روح پیدا خواهید کرد که چندان باب طبع نخواهد بود. هدف از درمان، محو کردن خطوط چهره در عین حفظ حالات آن است.